Abonnement hos BRND giver dig fuld kontrol og frihed
Enkel opsigelse og omfattende service for din virksomhed

Abonnementsbetingelser

ALT inklusiv! - og kun 3 måneders opsigelse


Hos BRND samler vi på tilfredse kunder og det skal være lige så let at indlede et samarbejde med os som det skal være at kunne forlade os igen. Og mens du er hos os, så vil vi konstant arbejde på at have de bedste mulige løsninger integreret i én og samme platform og gøre det så let og billigt som muligt for dig at drive din forretning.


Her er den formelle aftale:
 

Indhold

Aftalen omfatter abonnement og vedligeholdelse af softwaren samt funktioner og integration udviklet til denne. BRND forbeholder sig ret til første gang at opkræve abonnementet forholdsmæssigt for at tilpasse evt. eksisterende aftale og halvårlige abonnementsoprævninger jvf. betalingsbetingelser.


Optioner

Efterfølgende anskaffelse af tilvalgsmoduler, som ikke er omfattet af denne aftale, forøger abonnementet i henhold til gældende prisliste på anskaffelsestidspunktet at regne. Optioner følger opsigelsesvarsel på aftalen.


Opstart

Umiddelbart efter tiltrædelse af nærværende aftale opretter BRND adgang til standardsoftware og eventuelle tilvalgsmoduler. Herefter fremsendes pr. e-mail brugernavn og password til løsningen.

Softwareabonnementer afregnes og faktureres fra opstartsdato. Tilvalgsmoduler implementeres i løsningen og der gives besked via mail om implementering, hvorefter fakturering af tilvalgsmoduler iværksættes.


Serverplads

I løsningen er inkluderet 5 GB plads og ubegrænset antal mails per måned via professionel mailserver. 


Forbrugsomkostninger betalingsgateway

Der er i forbindelse med brug af BRND softwareløsningen variable omkostninger til transaktioner via online betaling. Der afregnes til BRND kr. 1,- per transaktion via NETS og kr. 0,25 per SMS. Der skal derudover indgås separat aftale med NETS A/S om betalingskort og denne aftale er BRND uvedkommende. 


Hardware

Der betales yderligere kr. 95,- pr. måned for hver enhed der tilkobles løsningen. BRND yder 3 års fri service og ombytningsret på alle enheder.


Betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. Abonnementet betales første år forholdsmæssigt fra opstartsdato til enten 30/6 eller 31/12. Herefter faktureres forud for de kommende 6 måneder, henholdsvis 1/1 og 1/7. BRND løsninger og oprettelse faktureres i forhold til aftalens opstartsdato.


Prisændringer

Alle priser i denne aftale reguleres 1 gang årligt i januar måned gældende for det efterfølgende år. Regulering følger Nettoprisindekset, dog min. 3 %.


Underdatabehandler

BRND har outsourcet hosting til virksomheden Curanet A/S der er ISO 27001-certificeret it-driftsleverandør og medlem af brancheforeningen BFIH. Alle data befinder sig inden for Europas grænser.

Som mailudbyder benyttes virksomheden Mailjet i Frankrig der også lever op til alle krav om GDPR.


Kvalitetsgaranti

BRND garanterer følgende kvaliteter hos Curanet A/S:

Backup: Fuld daglig backup af de seneste 14 dage

Oppetid: Garanteret oppetid på 99,5%

Overvågning: 24 timer i døgnet 365 dage om året


Krav til kundens IT

Løsningen er hosted og kan tilgås via en webbrowser. Der er ingen specifikke krav til hardware for brugerne og de fleste funktioner kan tilgås via mobile enheder.

BRND anbefaler Chrome browser som den optimale løsning.

Databehandleraftale og slutbrugervilkår.

Som et seperat bilag til softwareabonnementsaftale, skal der indgåes en databehandleraftale.

BRND Booking ApS overholder den til enhver tid gældende lovgivning for brug af persondata og slubrugervilkår.


Support

Priserne indeholder teknisk hotline support, således at kunden ved driftsforstyrrelser eller mangler i systemet kan kontakte BRND via supportformular nederst på denne side, eller via e-mail: kundeservice@brnd.com.

Øvrig brugersupport afregnes efter BRND klippekort, eller per påbegyndt time til den til enhver tid gældende timepris.


BRND´s ansvar

BRND er alene ansvarlig for funktionaliteten i de på forsiden angivne, løsninger og samspillet mellem disse. Kunden får brugsretten, men ikke ejendomsretten til hverken grafik eller software, og kun så længe abonnementet betales. BRND er således at betragte som en SaaS leverandør (Software as a service).


Kundens misligholdelse

Betaler kunden ikke rettidigt er BRND berettiget til at fremsende rykker med et gebyr på kr. 150,00 samt beregne morarenter fra fakturadato med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Rykkeren indeholder en betalingsfrist på 8 dage. Overskrides denne frist er BRND berettiget til omgående at ophæve aftalen og lukke adgangen til softwaren.


Opsigelse

Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med lb. måned +3 måneders skriftligt varsel til ophør ved en opkrævningsperiodes udløb. Opsigelsen er gyldig når den er skriftligt bekræftet pr. e-mail eller brev af BRND. Forudbetalt abonnement krediteres ikke. Der betales således fuldt abonnement for en opkrævningsperiode såfremt opsigelsesvarslet sidste dag falder inden for en kommende opkrævningsperiode. Opsigelsen skal sendes til kundeservice@brnd.com.


Lovvalg og værneting

Nærværende kontrakt reguleres af dansk lovgivning og fortolkes i henhold hertil. Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, hvoraf hver af parterne udpeger et medlem og præsidenten for Sø- og Handelsretten udpeger det tredje medlem, som er Voldgiftsrettens formand. Voldgiftsretten træffer endelig afgørelse angående uoverensstemmelsen og voldgiftsrettens afgørelse er bindende for begge parter. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. Voldgifts- retten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og inden et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse.


Hvordan foregår betalingen?

  • Du modtager en faktura pr. e-mail hvert halve år
  • Du kan også tilmelde dig automatisk betaling
     

Abonnementer opkræves enten 1. januar eller 1. juli. (opkrævningsperiode)

Første gang opkræves abonnementet forholdsmæssigt for at tilpasse sig terminerne.


Abonnementsbetingelserne er senest opdateret torsdag den 27. juni 2024.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Your message has been sent. Thank you for your inquiry!
There was an error sending your message. Try again.
Receiver email not found
Del på sociale medier...
Del på sociale medier...