Brugerdreven udvikling

Nøglen til succes er tæt kontakt med vores brugere

BRND er aktivt engageret i forskellige ERFA grupper hvor gruppens medlemmer formelt mødes fysisk eller via livestreaming 3-4 gange om året. 
Mellem disse møder, netværker vores brugere også på tværs og støtter hinanden i det daglige med support og hjælp til anvendelse af systemerne.

Her er en oversigt over de aktive ERFA grupper:

ERFA GRUPPEN
Kommuner i Danmark

NORDATLANTEN
Kommuner på Færøerne og I Grønland

BRND PRO
Kommercielle idrætsanlæg


En del af vores brugere deltager aktivt i flere af ERFA grupperne.