Tæt parløb med Københavns Kommune skabte fundamentet i Absalon X


Man skal lære af sine fejl. Men man skal også lære af sine succeser!

Hvorfor får fagsystemet Absalon X så mange flotte ord med på vejen af Københavns Kommune? Hvad er hemmeligheden bag, at netop Absalon X indtil nu er lykkedes med at indfri alle forvaltningens ønsker til et komplekst fagsystem? Det forsøger vi at komme nærmere i denne kundehistorie.

"State of the art", "nyskabende", "hurtigt og brugervenligt" - det er nogle af de ord, it-projektleder, Henning Pfeiffer Andersen fra Københavns Kommune bruger om det nye fagsystem, Absalon X. Systemet er gået problemfrit i drift 31. marts 2018. Absalon X er udviklet af Københavns Kommune og BRND i samarbejde med henblik på at forbedre og effektivisere tunge, administrative processer inden for Folkeoplysningsloven.

Man skal lære af sine fejl. Men man skal også lære af sine succeser. Derfor har vi kigget indad i processen for at finde årsagerne til, at Absalon X i særlig grad tegner til at lykkes i forhold til at imødekomme krav, ønsker og forventninger.

 

Ikke noget med at sætte strøm til manuelle processer

I modsætning til mange andre fagsystemer, har vi i udviklingen af Absalon X ikke taget udgangspunkt i de eksisterende, manuelle procedurer og så blot ”sat strøm” til dem. Københavns Kommune har bevidst anlagt en anden vinkel. It-projektleder, Henning Pfeiffer Andersen fra Københavns Kommune forklarer det sådan:

”Vi har haft de digitale briller på fra starten. Vi har spurgt os selv: med de redskaber, vi har til rådighed i dag, hvor enkelt og effektivt, kan vi så tænke de administrative procedurer? På den måde har vi re-designet hele strukturen, og vi har fået et system, der virkelig gør en forskel”.

Henning Pfeiffer Andersen
It-projektleder Københavns Kommune

Forankring i kommune/hos kunden

Københavns Kommune har fra starten stillet en it-kyndig medarbejder til rådighed i udviklingsfasen. It-projektleder, Henning Pfeiffer Andersen har fungeret som facilitator og bindeled mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og BRND som udviklingsbureau.

Det er første gang, BRND oplever en udviklingsproces i en kommune, hvor der er en produktejer – oven i købet med it-kompetencer. Der er ingen tvivl om, at Henning og hans rolle som facilitator har gavnet både kommunikationen, tidsplanen og kvaliteten af Absalon X. Så den læring vil vi også tage med os fremover.

Ét formål, én målgruppe, ét system

Endelig koncentrerer Absalon X sig om ét fokus og én primær målgruppe: administration inden for Folkeoplysningsloven.

Rigtig mange systemer – også nogle af dem vi hos BRND selv har udviklet – har gabt over for meget, nemlig hele kultur- og fritidsområdet med administration, foreninger, idrætsanlæg osv.

Systemerne kan være skarpere og mere brugervenlige, når de har ét hovedfokus, som Absalon X har. Det er også en læring vi tager med os.

Hvis du arbejder med administration inden for Folkeoplysningsloven – enten i forvaltningen eller i foreningsregi, kan du også frigøre tid og opnå højere kvalitet med Absalon X.

Ring på 88 13 00 00 eller skriv en mail på info@brnd.com, og få mere at vide. I kan også (gratis) få en prøveversion af Absalon X sat op med jeres egne data og grafiske identitet.

 

Københavns Kommune Kultur & Fritid bruger Absalon X

Vi samler på tilfredse kunder