Københavns Kommune får nyskabende system til administration inden for Folkeoplysningsloven

”Nyskabende” og ”State of the art” er de ord, IT-projektleder Henning Pfeiffer Andersen, Københavns Kommune, hæfter på grundmodulerne af det nyudviklede system, Absalon X. Systemet håndterer tunge, administrative processer relateret til Folkeoplysningsloven.

Systemet gør op med tidligere måder at anskue administrationen på

Københavns Kommune valgte tidligere på året udviklingsbureauet BRND som partner til at udvikle et nyt system til at lette administrationen inden for Folkeoplysningsloven. Nu er grundmodulerne af systemet testet, og det tegner lovende. 

”Alt tegner til, at vi får et system, der er state of the art, intet mindre. Det er nyskabende, skalerbart og opfylder alle de krav, vi havde fra start af. Processen har også været god: BRND har lyttet til og imødekommet vores krav til punkt og prikke, de har haft stor forståelse for smidighed i processen. Desuden har de leveret til tiden og været hurtige til at rette de få fejl, der har været”, siger Henning Pfeiffer Andersen, it-projektleder i Københavns Kommune.

Henning Pfeiffer Andersen, It-projektleder i Københavns Kommune.

Ét formål, én målgruppe, ét system
Absalon X er nyskabende på den måde, at systemet koncentrerer sig om administrative processer inden for Folkeoplysningsloven. Tidligere systemer på markedet har typisk villet tilgodese både administration inden for Folkeoplysningsloven og borgerrettede services som reservering af baner eller halplads i idrætshallerne.


”Med Absalon X har vi taget konsekvensen af, at kultur- og fritidsområdet er et komplekst område, hvad angår administration, booking og antallet af aktører. Vi har erkendt, at det skaber bedre systemer at målrette dem til én funktion og så til gengæld udvikle flere selvstændige systemer”, siger Christian Gram Bredskov, administrerende direktør i BRND.

Nytænkt og re-designet administration
Absalon X adskiller sig også fra andre lignende systemer ved, at systemet ikke har taget udgangspunkt i at digitalisere de eksisterende, manuelle rutiner.

”Vi har haft de digitale briller på fra starten og har undersøgt, hvordan vi kan løfte opgaven smartere med et digitalt værktøj. På den måde har vi re-designet hele strukturen, så vi udnytter de digitale muligheder optimalt med henblik på at gøre de administrative processer så gode, enkle og effektive som mulig. Og det er lykkedes”, siger Henning Pfeiffer Andersen, Københavns Kommune.

It-kyndig projektejer letter processen
Selve processen med at udvikle grundmodulerne af Absalon X er forløbet planmæssigt og inden for tidsrammen.

”Det har lettet processen og kommunikationen markant, at Københavns Kommune har stillet en it-kyndig person til rådighed i processen. It-projektleder Henning Pfeiffer Andersen har fungeret som facilitator igennem hele udviklingen – et bindeled mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og os som udviklingsbureau. Det er ikke almindelig praksis, men ingen tvivl om at det både har sparet tid og gjort systemet bedre”, siger Christian Gram Bredskov, BRND.

 

Absalon X...

  • gør kommunens administration inden for Folkeoplysningsloven bedre, nemmere og hurtigere.
  • er et fleksibelt og skalerbart system, der både kan ned- og opjusteres alt efter behovene i den enkelte kommune.
  • håndterer konkrete områder som godkendelse af folkeoplysende foreninger, børneattester, administration af anlæg, facilitetsansøgninger, administration af tilskud og kommunikation med foreninger.
  • indeholder en foreningsportal, der gør det nemmere for foreningerne at betjene sig selv i forhold til de administrative procedurer.
  • bliver udviklet af Københavns Kommune i samarbejde med udviklingsbureauet BRND.

Mere information:

Christian Gram Bredskov, administrerende direktør i BRND. Telefon: 20 600 800, mail:

bredskov@brnd.com